اخبار

1397/11/02
اهداف و محورهای همایش «فرهنگ رضوی، بانوان فرهیخته و نیکوکار(بزرگداشت بانو ستی فاطمه) اعلام شد


پیرو مصوبات کمیته علمی جایزه جهانی گوهرشاد، همایش علمی فرهنگ رضوی، بانوان فرهیخته و نیکوکار(بزرگداشت بانو ستی فاطمه) به شرح ذیل برگزار می شود.

 
الف) اهداف:

·         گفتمان سازی در خصوص معرفی جایزه جهانی گوهرشاد

·         بازشناسی نحوه حضور و مشارکت بانوان فرهیخته و نیکوکار به منظور جریانسازی فرهنگی در عرصه های اجتماعی و سیاسی

ب) محورها:

·         بازخوانی زندگانی و خدمات بانو ستی فاطمه

·         بازشناسی آثار فرهنگی و تمدنی بانوان خیردر استان یزد

·         خدمات متکی بر موقوفات به جا مانده از ستی فاطمه

·         تبیین فرهنگ و سبک زندگی رضوی در موضوع زنان و خانواده با تاکید بر جایگاه مادری و همسری

·         جریان سازی رسانه ای در زمینه جایگاه زن در اسلام

·         عملکرد بازماندگان ستی فاطمه در یزد

·         جایگاه زنان خیر در دوره تیموری

·         شیوه های ترویج خدمات نیکوکارانه در سطح بانوان


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !