اخبار

1397/10/18
رئیس ، دبیر، دبیران کمیته های علمی و اجرائی و اعضاء همایش معرفی شدند


کمیته

نام و نام خانوادگی

رئیس

دکتر طهرانچی

دبیر

دکتر محمدحسین رحیمی نسب

دبیر اجرایی

دکتر نوید نصیری زاده

دبیر علمی

دکتر محمدرضا ملک ثابت

مسئول کمیته اجرایی

دکتر مرتضی سیفتی

مسئول کمیته اجرایی

حسین حاجی یوسفی

مسئول کمیته هماهنگی

دکتر علیرضا ارسلان

مسئول کمیته پذیرش و ثبت نام

خانم فاطمه دهقان بنادکی

مسئول کمیته پذیرش و ثبت نام

سعید جعفری

مسئول کمیته برنامه ریزی

آقای کاظم حاجی حسینی

مسئول کمیته انتشارات

آقای حمید صادقی

مسئول کمیته مالی

دکتر محمدعلی شیرغلامی

مسئول کمیته مالی

دکتر محمود معین الدین

مسئول کمیته مالی

آقای رعیتی

مسئول کمیته فناوری

آقای علی نوربلین

مسئول کمیته دانشجویی

دکتر حمیدرضا اکرمی

مسئول کمیته دانشجویی

دکتر محمد دهقانی احمد آبادی

مسئول کمیته پشتیبانی

آقای علی صادقی

مسئول کمیته اسکان

دکتر هادی حیدری نیا

مسئول کمیته تشریفات

دکتر سیدامیرعباس علومی

مسئول کمیته فرهنگی

دکتر محمود حاجی صفری

مسئول کمیته فرهنگی

دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری

مسئول کمیته فرهنگی

حجت الاسلام سیدناصر حیدری

مسئول کمیته روابط عمومی

آقای محسن اقبالی

مسئول کمیته روابط عمومی

آقای محمدرضا نوفرد

مسئول کمیته حراست

آقای جابر پورذاکری

مسئول کمیته حامیان

آقای علیرضا کریمی

مسئول کمیته نمایشگاه

دکتر حسن حاتمی نسب

مسئول کمیته کارگاه

دکتر احمد استقلال

مسئول کمیته وقف و نذر

آقای جلیل فرات یزدینظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !