تاریخ‌های مهم

صفحه اصلی > تاریخ‌های مهم

 

 

مهلت ارسال مقالات:

 31 فروردین ماه ۱۳۹۸

تا 3 اردیبهشت ماه تمدید شد.

 

آخرین مهلت ثبت‌نام:

۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

 

زمان برگزاری همایش:

۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸