تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

دبیرخانه همایش:

تلفن: 2283-3187-035
فکس: 4813-3821-035

آدرس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


ساختمان دکتر طاهری - طبقه اول

دبیرخانه همایش فرهنگ رضوی

کد پستی:

8916871967

ایمیل دبیرخانه:

razavi@iauyazd.ac.ir